Elektráreň podľa vlastného návrhu do 10kW

Kód produktu: AD11
Vaša cena: 1,80 €

Cena  1,80 € / 1Wp 

 

Uvažujme o elektrárni (napr. fotovoltaických panelov), ktorá bude pripojená do vnútornej inštalácie objektu, v ktorom bývate. V prvom rade si pozrite ročnú spotrebu za posledný rok v kWh a tú vydeľte  dvomi.

Napr.:
Domácnosť má spotrebu 3.000 kWh za rok.
3.000 kWh : 2 = 1.500 kWh = 1,5 kW zdroj ( 6 ks 250 W fotovoltaických panelov )

 

Vaša výroba pokryje len dennú časť roka.
V tomto prípade ušetríte cca 1.500 kWh elektriny a prienik Vami nespotrebovanej elektriny do siete sa bude približovať nule. A o to ide, aby ste Vami vyrobenú elektrinu spotrebovali doma a zaplatili za faktúru elektriny o 50% menej.